Obecné informace o České republice – test

Test z obecných informací o České republice

Mapa domškoláků

Mapa domškoláků vytvořená v září 2019. Pokud se chcete přidat, stačí napsat na e-mail uvedený v…

Naše vlast – Česká republika

Test zaměřený na základní znalosti související s Českou republikou (poloha, sousední státy, státní symboly…) Zjistěte s…

Malá násobilka

Procvičte si jednoduché násobení díky naší interaktivní úloze pro nejmladší počtáře.

Matematický dril – sčítání a odčítání trojciferných čísel

Pracovní list zaměřený na procvičování sčítání a odčítání trojciferných čísel s přechodem přes základ.

Písankový papír

Předtištěné řádky s pomocnými linkami pro trénování psaní prvňáčků. Výška přibližně odpovídá řádkům a pomocným linkám…

Meteorologický deník

Pracovní list pro tvorbu jednoduchého meteorologického deníku. I nejmenší žáci díky němu zvládnou zapsat nebo zjednodušeně zakreslit…

Římské číslice

První seznámení s římskými číslicemi.

Tabulka pro malou násobilku

Pomůcka pro zapamatování malé násobilky, která umožňuje rychlé vyhledání násobků.

Matematické luštění

Pracovní list zaměřený na sčítání a odčítání jednociferných a dvojciferných čísel hravou formou.