Popis, vnitřní charakteristika osob – pracovní list

Pracovní list zaměřený na popis a vnitřní charakteristiku osob.

Popis postavy (pracovní list)

Pracovní list zaměřený na popis postavy za pomoci přídavných jmen a přirovnání.