Pracovní list – slovní úlohy, desetinná čísla, sčítání, odčítání, převody jednotek

Zkuste si na pracovním listu prověřit své znalosti související s převody jednotek a aritmetickými operacemi s…

Převody jednotek (základy)

Základní jednotky délky, hmotnosti a času a jejich převody – výuková karta formátu A4 ke stažení.