Příslovce – pracovní list

Pracovní list zaměřený na práci s příslovci. První část je zaměřená na převod přídavných jmen (ptáme se „jaký/jaká/jaké?“) na příslovce (ptáme se „jak?“). Další části se zaměřují na hledání příslovcí ve větách.