Příslovce – pracovní list

Pracovní list zaměřený na práci s příslovci. První část je zaměřená na převod přídavných jmen (ptáme…

Tabulka pro malou násobilku

Pomůcka pro zapamatování malé násobilky, která umožňuje rychlé vyhledání násobků.

Matematické luštění

Pracovní list zaměřený na sčítání a odčítání jednociferných a dvojciferných čísel hravou formou.