Přídavná jména – mluvnické kategorie, pravidla a pracovní list

V následujícím příspěvku najdete postup určování mluvnických kategorií přídavných jmen, vysvětlení stupňování a dalších jevů.

Přídavná jména jsou slova, která popisují věci, lidi, zvířata. Pokud se můžeme zeptat: Jaký?, Který? nebo Čí?, pak odpovídáme přídavným jménem.

Přídavná jména nám pomáhají upřesnit popis podstatných jmen, nelze je však použít samostatně. (Mám velký hlad. Neříkáme: Mám velký.)

✅ Přídavná jména jsou ohebná, protože tvar slov lze měnit. Při použití přídavného jména v jiných větách se mění jeho tvar: To je červená květina. Mám červenou květinu. Váza s červenými květinami.

Určování mluvnických kategorií

Přídavná jména a podstatná jména, která k sobě patří, mají stejný pád, číslo a rod. Jedna červená květina. Dvě červené květiny. Červený svetr. Červené kolo.

Mluvnické kategorie přídavných jmen se řídí podstatným jménem

Stupňování

2. stupeň: Nejčastěji používáme příponu –ejší/ější. (veselý –veselejší, vážný –vážnější).
U slov s kořenem končícím na –t, –d přidáme koncovku –ší (krátký – kratší, sladký– sladší).
Pokud kořen slov končí na –ch, nahradíme příponu –ší a píšeme šš- (suchý –sušší, tichý –tišší).
U malé skupiny dvouslabičných přídavných jmen končících na –ký se mění pouze k na č (hezký – hezčí).

3. stupeň: připojíme předponu nej– ke 2. stupni. (nejhezčí, nejlehčí).

Stupňování přídavných jmen

Nepravidelná přídavná jména: dlouhý – delší, malý – menší, velký – větší, dobrý – lepší

Nepravidelná přídavná jména

✅ Nestupňujeme přivlastňovací přídavná jména a přídavná jména, která končí na –cí (domá, hasi…).

Vzory přídavných jmen

Přídavná jména dělíme na tvrdá, měkká a přivlastňovací.

✅ Správný vzor přídavného jména určíme tak, že si přídavné jméno převedeme do 1. pádu jednotného čísla a druh a vzor následně určíme podle koncovky.

 ✔️Slova končící na –ými a –ími píšeme vždy s měkkým i.

tvrdý rohlík – tvrdá houska – tvrdé dřevovzor MLADÝ – tvrdé: 7. p. č. mn. –ými
severní vítr – severní řeka – severní mořevzor JARNÍ – měkké: 7. p. č. mn. –ími
bratrův svetr – bratrova kniha – bratrovo autovzor OTCŮV – přivlastňovací 7. p. –ými
Alenčin pes – Alenčina kniha – Alenčino perovzor MATČIN – přivlastňovací 7. p. –ými

✅ Koncovka přídavných jmen tvrdých a přivlastňovacích: 1. a 5. p. rod muž. živ. č.  mn. píšeme –i  (dravý pták – draví ptáci)


Níže najdete pracovní list zaměřený na vysvětlení pravidel souvisejících s přídavnými jmény (obsahuje pravidla uvedená výše a cvičení).

Řešení ke cvičením z pracovního listu: