Zlomky, slovní úloha

Někdo říká, že počítání bolí. Pche! Pokud si ale nešlápl na LEGO, tak neví, co je bolest. A co teprve, když se spojí spočítání a LEGO?

Žádný strach, děláme si legraci. LEGO i matematiku máte určitě rádi. Pokud tomu tak je, určitě si rádi procvičíte zlomky na počítání kostek společně s Danem, Lukášem a Vaškem.

A kdo si večer po hraní LEGO neuklidí, dostane přídavkem ještě další materiály zaměřené na zlomky. A že jich tady máme požehnaně:

Znázornění a počítání zlomků

Grafické procvičování zlomků

Porovnání, sčítání a odčítání zlomků

Slovní úlohy – zlomky

Zlomky slovní úloha