Základní německá slovíčka – škola a vše okolo

V tomto online cvičení se zaměříme na trénování německé slovní zásoby související se školou pomocí Flashcards.


U podstatných jmen nezapomeňte na počáteční velké písmeno a člen v plném tvaru (der, die, das). Ostatní slovíčka začínejte malým písmenem.

Pokud nemůžete přepnout na německou klávesnici, zadáte některé německé znaky následovně:

Ostré ß můžete zadat pomocí kódu ALT+0223 na alfanumerické klávesnici (přidržte levou klávesu ALT a vyťukejte číslice 0223).
Přehlasované samohlásky ä, ü, ö zadáte stisknutím klávesy mezi klávesou paragraf § a klávesou Enter. Pak hned stiskněte a, u nebo o.