Živé organismy (online cvičení)

Pracovní list zaměřený na živou přírodu jsme převedli do podoby online cvičení.

Živé organismy (pracovní list)

Žák Julda nedával pozor a chybně si zapsal poznámky z hodiny. Dokážeš v jeho poznámkách k živým…