Magické čtverce

Pracovní list s magickými čtverci na procvičování sčítání a odčítání.

Doplň prázdná políčka ve čtvercích tak, aby součet čísel na řádku, v každém sloupci i na obou úhlopříčkách byl stejný. „Magické číslo“ zapiš do prázdného pole pod čtverec.

Magické čtverce