Souhrnný test z českého jazyka, včetně slohových útvarů

Procvičování slohových útvarů a rozvíjení podstatných jmen pomocí přídavných jmen.