Hrátky se slovíčky

Výukové kartičky zaměřené procvičování slovesa HAVE GOT a slovní zásoby (přídavná jména / vlastnosti + zvířata).

Kartičky stačí oboustranně vytisknout a po vystřižení je lze využít při vyváření smysluplných vět se slovesem HAVE GOT v kombinaci s přídavným jménem a názvem zvířete.
Příklad: She has got a strong lion. / We have got a clever cat.

Slovní zásoba – kartičky s větami

Zajímavou formou je využití při hře. Jeden hráč si náhodně vybere kartičku s podmětem, přídavným jménem a předmětem, aniž by kartičky ukazoval druhému hráči. Hráč slova uspořádá a doplní správné sloveso a člen.

Následně nakreslí zvíře tak, aby obrázek vystihoval i jeho vlastnost vyjádřenou podstatným jménem. Druhý hráč pak hádá o jakou kombinaci přídavného jména a názvu zvířete šlo.

Očekává se, že žák umí pracovat se slovesem HAVE GOT a neurčitým členem a zná také uvedená přídavná jména a názvy zvířat.


Poznámka: V nové verzi jsou všechny čtyři strany v jednom souboru.

Dan vysvětluje, jak je možné kartičky využít