Naše vlast – Česká republika

Test zaměřený na základní znalosti související s Českou republikou (poloha, sousední státy, státní symboly…) Zjistěte s…

Malá násobilka

Procvičte si jednoduché násobení díky naší interaktivní úloze pro nejmladší počtáře.